TEKOÄLYTEKNOLOGIA KASVAA NOPEASTI GLOBAALISTI – SUOMEN ASEMA EDELLÄKÄVIJÄNÄ HIIPUU

Tekoäly on tärkeimpiä ja nopeimmin kasvavia globaaleja teknologioita. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on ollut alan varhainen edelläkävijä, mutta on menettämässä sijoitustaan alaan vahvasti panostaville maille. Tulokset selviävät Teqmine Analytics Oy:n ja Artificial Intelligence and Robotics – Airo Ry:n tekemästä tutkimuksesta.

tekoälypatentteja per vuosi 1990-2016

Tekoälypatenttien määrän kehitys 1990-2016. Huom: 2016 on arvio. 1990-2001 myönnetyt patentit. 2002- haetut patentit. Lähde: USPTO; Teqmine Analytics Oy

Suomi on maailmassa 17. eniten tekoälykeksintöjä patentoiva maa tällä hetkellä, kun sijoitus vuosina 2012-2013 oli 12. Kansainvälisesti alan johtavia maita ovat Yhdysvallat, Etelä-Korea, Japani, Kanada ja Israel. Tekoälykeksintöjen määrässä Suomen vuosina 2012-2015 ohittaneita maita ovat mm. Hollanti, Sveitsi ja Ruotsi.

Suomen, keskeisten kilpailijamaiden ja kaikkien tekoälykeksintöjen indeksoitu kehitys 2002-2016. Huom: 2002=100; 2016 arviomäärä.

Suomalaisen tekoälyosaamisen erityishaasteita ovat kapea-alaisuus ja suurten yritysten vähäiset
panostukset alan keksintöihin. Nokian tärkeä rooli on ohjannut keksintötoimintaa vahvasti, esimerkiksi korostamalla tele- ja viestintäteknologian sovelluksia.

Suomen vahvuuksia on Nokian luoma edelläkävijyys ja radikaalien startup-yritysten tärkeä rooli uusille keksinnöille. Vahva osaaminen tekoälyteknologioissa voi myös luoda pohjan innovaatioille ja liiketoiminnalle tärkeillä tulevaisuuden sovellusalueilla, kuten liikenteessä, rakentamisessa, sekä terveydenhoidossa.

Kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja alan kehittämisen vauhdittamiseksi tarvitaan kuitenkin konkreettinen toimenpideohjelma, joka vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin tekoälyosaamista.

Tutkimus perustuu kattavaan kansainväliseen patenttiaineistoon ja sen ovat tehneet Teqmine Analytics Oy ja Artificial Intelligence and Robotics – AIRO Island Ry.

Lue kokonaan tutkimus täältä: tekoaly_vertailu_24102016

2018-05-12T13:24:15+02:00